Edward Gibbon a jeho přesná diagnóza dneška

Významný britský historik Edward Gibbon (1737–1794) se zabýval především dějinami starověké římské říše. Ve svém zásadním díle Úpadek a pád římské říše, které vyšlo česky poprvé v Odeonu v roce 1983, pronikavým způsobem pojmenovává příčiny rozkladu jedné z největších říší světových dějin. Nedávno mi můj někdejší profesor historie přeposlal mail, který upozorňuje na to, že Gibbonovy myšlenky jsou znovu nečekaně aktuální. Samozřejmě nejde o přímou citaci Gibbonových slov, ale jejich volnou interpretaci. Čtenář si při jejich čtení uvědomí, že se dějinné události cyklicky opakují a lidstvo je v podstatě nepoučitelné. Posuďte sami:

 

1/ Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.

2/ Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.

3/ Senioři jsou zanedbávaní. Lidé pečují o domácí mazlíčky více než o svoje staré rodiče.

4/ Literatura a umění se stávají bezduchými. Vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí platí horentní sumy.

5/ Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována, vysmívána a posléze zákonem rušena. Armádu tvoří nájemní žoldnéři.

6/ Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.

7/ Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.

8/ Úroveň vzdělání rapidně klesá.

9/ Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.

10/ Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.

11/ Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.

12/ Početí a výchova dětí jsou vnímány jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.

13/ Léty osvědčené mechanismy chránící poctivé před podvodníky náhle selhávají.

14/ Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti, zisku, udělují se za úplatky; kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.

15/ Staletími prověřené hodnoty jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost a zápal pro věci veřejné jsou vysmívány a zesměšňovány.

16/ Šíří se cynismus.

17/ Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovedností a poctivé práce.

18/ Do země přichází velké množství cizinců.

19/ Politici se chtějí národu zalíbit tím, že mu poskytnou co nejvíc zábavy (chléb a hry)

20/ Občané stále na všechno nadávají.

 

Gibbon sice nechtěně, ale přesto dokonale postihuje dnešní společnost, jež ztratila vize a ideály, protože ji řídí sebestřední ekonomové, kteří vidí spásu výhradně ve stále se zvyšující spotřebě. Nejrozežranější“ a nejcyničtější jsou právě lidé „nahoře“. „Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá,“ píše Gibbon. Vzorem pro populaci jsou namísto vzdělanců tzv. celebrity z řad estrádních „umělců“ a sportovců, ovšem jen za předpokladu, že vydělají dost peněz a dávají to okázale najevo.

Edward Gibbon sice psal o římské říši, ale dokonale vystihl příčiny úpadku globálního kapitalismu. Podobné myšlenky – stejně jako práce teoretiků nebo umělecké dystopie – sice upozorňují na blížící se rozvrat, ale přesto téměř nikoho nezajímají. Lidé otupení „chlebem a hrami“ (rozuměj: nadměrnou konzumací jídla, nekonečných seriálů a sportovních klání) si nic takového vůbec nepřipouštějí. Po nás potopa!

P. S. Dost pesimismu. Všem, kteří zabloudí na tyto stránky, přeji hezký nový rok. PF 2015!
 

předchozí článek Všechny články další článek