Moderní revue

Fakt, že v té haldě komerčního hnoje tu a tam narazíte na démant velikosti broskve, ovšem stojí člověku za to, aby hrabal dál a neohlížel se na ta lejna, co se mu sbírají za nehty. (Tom Robbins)                 

Moderní revue pro současné umění je stránka, která se snaží soustředit na jedno místo co nejzajímavější věci ze současné kultury: především literatury a hudby, okrajově též fotografie a filmu. Moderní revue se vyhýbá na jedné straně senzacím, na druhé věcem vyloženě obskurním. Má nekomerční charakter: nic nepropaguje ani nezískává peníze prostřednictvím reklamy. Protože je dílem jednoho člověka, nemůže rozsahem konkurovat dotovaným kulturním periodikům. Nesází na aktuálnost, ale na pečlivý výběr, názorovou konzistentnost a nezvyklé úhly pohledu. Moderní revue pro současné umění preferuje neokázalost a zaměřuje se na emoce a intimitu v současném umění. Moderní revue obsahuje převážně původní články; ty zpočátku přibývaly nepravidelně, ale již od září 2013 platí, že každé pondělí je na www.moderni-revue.cz něco nového.

Moderní revue vyšla z osobní stránky www.jirizahradnicky.cz, kde se během prvního roku objevilo přes pět desítek článků a zformovaly se stálé rubriky, například Komentované výpisky z četby, Pozoruhodné knihy, Na hranici kýče, Písně a jejich texty nebo Hrdinové našich dnů. 

 

Stálé rubriky Moderní revue pro současné umění

 

Literatura

Pozoruhodné knihy

Tato rubrika přináší recenze vybraných knih ze současné české i světové literatury. I když přednost mají knihy právě vydané, rubrika se nevyhýbá ani knížkám starším, nedoceněným nebo neprávem opomíjeným.

Komentované výpisky z četby

Rubrika s analytičtějšími články, které pracují s krátkými ukázkami z vybraných knih. Ukázky slouží nejen k představení autorova stylu, ale i k zachycení důležitých nebo neotřelých myšlenek, které kniha přináší. Součástí článků v této rubrice je stručná informace o autorovi, zhodnocení jeho díla i jeho zařazení do širšího literárního kontextu.

Hrdinové našich dnů

Tato rubrika je příspěvkem k typologii současných literárních postav – ty už dávno nejsou černobílé ani tzv. pozitivní, často to jsou naopak „hrdinové“ v uvozovkách. Rubrika je galerií neobvyklých, bizarních a nejednou i odstrašujících postav ze současné české i světové prózy. Přibližuje postavy, které až na výjimky „stvořila“ dnešní společnost bez vizí a ideálů.

Humor

Rubrika Humor je výrazem přesvědčení, že dobré umění může být i zábavné. Nezabývá se tzv. masovou zábavou, ale jemnějšími odstíny humoru – tragikomedií, ironií a černým humorem v literárních textech.  

 

Hudba

Zajímavé nahrávky

Tato rubrika přináší recenze zajímavých nahrávek ze současnosti nebo nedávné minulosti a profily zajímavých interpretů. Její doménou je současné eklektické písničkářství, emotivní elektronická hudba a umělci, kteří překračují zavedené hranice.  

Na hranici kýče

Seriál o emotivních písních, které balancují na hraně kýče, ale – až na malé výjimky – se drží na té lepší straně. Písně, které se zarývají pod kůži a někdy až bolí.

Písně a jejich texty

Rubrika, která rozebírá vybrané texty českých autorů a interpretů. Písňové texty, které mají nespornou estetickou hodnotu. Na jedné straně sem patří texty blížící se k poezii, na druhé straně přímo zhudebněné básně českých autorů.  

Dobíjení baterií

Rubrika o energii v současné hudbě. Seriál, který rozebírá písně, z nichž přímo sálá pozitivní energie, skladby, které člověku dobijí „baterky“, hypnotické tracky, které působí jako opojná droga...

Mezi hudbou a zvukovými efekty

„Nejkrásnější tvůrčí oblast leží na hranici mezi zvukovými efekty a hudbou,“ prohlásil jednou režisér David Lynch. Seriál stručných profilů umělců převážně z elektronické scény, kteří na jedné straně hledají neobvyklé postupy a všemožně experimentují se zvukem, na druhé jsou svým způsobem k posluchači vstřícní. Rubrika pro čtenáře, který nemá předsudky a je schopen hudbu vnímat jako zvukové dobrodružství. 

 

 

Fotografie

 

Film

 

Umění a život