Knihy roku 2016

Rok 2016 byl v české literatuře ve znamení mimořádných románů. Nejlepší z nich napsali Ladislav Šerý, Ondřej Štindl a Jiří Hájíček. V překladové literatuře zazářil román Tři truchliví tygři, který již v 60. letech minulého století napsal kubánský prozaik Guillermo Cabrera Infante. V literatuře faktu patří k nepozoruhodnějším titulům memoáry Andyho Warhola a filozofický rozbor současné informační společnosti z pera filozofa Byung Chul-Hana.

Ladislav Šerý: Nikdy nebylo líp

Ladislav Šerý, autor osobitých Laserových romancí, své dřívější „marginálie“ pospojoval do překvapivě silného příběhu o tragické lásce, proměně mužských a ženských rolí a ztrátě smyslu života. Román o partě kamarádů z vysoké školy se odehrává v současné Praze, ale v mnoha odbočkách se vrací do minulé doby. Rekapitulace jejich životů je sice hořká, ale román je doslova prošpikovaný zajímavými postřehy a navíc je napsaný šťavnatým jazykem. Nikdy nebylo líp je generační román, v němž se dnešní intelektuálně ladění padesátníci doslova najdou.

Ondřej Štindl: K hranici

V románu K hranici Štindl až marnotratně plýtvá látkou, která by grafomanovi postačila k napsání nejméně čtyř románů: první by se odehrával za květnové pražské revoluce, druhý za tuhé normalizace, ve třetím by kulisou k příběhu osobní krize byla sametová revoluce a čtvrtý by byl výhledem do neklidné blízké budoucnosti… Je to velmi ambiciózní román, který se snaží zachytit důsledky špatných rozhodnutí, která již nelze vzít zpátky.

Jiří Hájíček: Dešťová hůl

Spíš než na předchozí do šíře rozmáchnutý román Rybí krev navazuje Hájíčkova Dešťová hůl na jeho Selský baroko. Příběh Zbyňka Poleckého, na něhož doléhá krize středního věku a s jeho manželstvím to jde o deseti k pěti, je dalším Hájíčkovým návratem ke kořenům, do míst, kde prožil dětství. V rodných Lešicích se Zbyněk dostává do střetu s venkovskou mafií, která vydělává na  kšeftování s venkovskými pozemky a účelové manipulaci s územními plány. To je ve skutečnosti spíš jen kulisa k niternému příběhu o stárnutí, vyhoření a snaze dát rychle plynoucímu životu nějaký nový smysl.

Guillermo Cabrera Infante: Tři truchliví tygři

Román, který určitě čeká cena za nejlepší překlad do českého jazyka. Překladatelka Anežka Charvátová, která je podepsána pod řadou mimořádných knih včetně Bolanova 2666, si s těžkým, mimořádně dynamickým textem, poradila zcela ojedinělým způsobem. V románu, který zachycuje havanskou předrevoluční bohému, totiž jazyk hraje jednu z hlavních rolí. Tři truchliví tygři sice nejsou jednoduchým čtením, ale náročnější čtenář si je nepochybně náramně vychutná. Je to svým způsobem beatnická próza; po jazykové stránce však román řadu pilířů beatnické literatury překonává.

Andy Warhol: Popismus  

Popismus, který Warhol napsal společně s Pat Hackettovou, je nejzajímavější knihou o newyorské umělecké avantgardě 60. let minulého století. Je to kniha, která mimořádně plastickým způsobem zachycuje proměny moderního umění do podoby, kterou známe dnes. Svou osobitou uměleckou kroniku Warhol začíná na poli výtvarného umění a zachycuje počátky pop artové scény. V další části ho zajímá hudba – zejména Velvet Undergroud a zpěvačka Nico – a pak se zabývá především vlastní filmovou tvorbou. Podrobně zachycuje i atentát, jemuž málem podlehne, a svůj následný ústup do soukromí.

Byung-Chul Han: Vyhořelá společnost

Pět esejů německého filozofa korejského původu Byung-Chul Hana, pět pronikavých analýz dnešního světa: Společnost únavy, Vyhořelá společnost, Společnost transparence, V digitálním roji, Agonie Eróta. Připadá vám někdy dnešní svět příliš hektický, hlučný a naše životy bezcílné a absurdní? Pak čtěte Byung-Chul Hana, na leccos vám odpoví.

předchozí článek Všechny články další článek