Knihy roku 2014

Několik milých překvapení: Básník Martina Reinera, Wittgenstein bije žáka Pavla Kolmačky, Zlato Davida Rhodese, Srub Davida Vanna, Kronika ptáčka na klíček Harukiho Murakamiho, Život za životem Kate Atkinsonové a Kdo je ten chlap Davida Daltona. Nejlepší knihy roku 2014.

Obsáhlý román o Ivanu Blatném je nepochybně Reinerovým životním dílem, jež dokládá, jak důležité je osobní zaujetí tématem a dlouholetá badatelská příprava. sník není jen románem o životních osudech Ivana Blatného, ale též prózou o paradoxech českých dějin a české povaze; v mnoha ohledech je to i román polemický – například literární „exil“ Reiner líčí bez obvyklého nánosu sentimentu. Básnická sbírka dalšího moravského autora Pavla Kolmačky nazvaná Wittgenstein bije žáka je zřetelným dokladem autorova lidského i uměleckého vyzrávání. Kolmačka sestavil sbírku palčivé sebereflexe i filozofických zamyšlení nad smyslem života v současném světě.

Největším překvapením překladové literatury se v loňském roce staly prózy britského prozaika Davida Rhodese: nejprve dojemný příběh o lásce a lidské osamělosti nazvaný Zlato, zanedlouho poté černohumornou Antropologií. David Rhodes je autor, jakých je v současné literatuře málo: vtipný, neokázalý, citlivý, zaměřený na drobné radosti a strasti obyčejného člověka. O překvapení se postaral i českému čtenáři důvěrně známý Haruki Murakami. Jeho román Kronika ptáčka na klíček patří k jeho nejkomplikovanějším prózám. Text na pomezí snu a skutečnosti nezapře inspiraci surrealismem i Davidem Lynchem, ale zároveň si zachovává podobu tklivého milostného příběhu.  Předností Marakamiho románu s prvky sci-fi je nejednoznačné vyznění: autor tu více než kdy jindy nechává na čtenáři, aby si příběh sám dotvořil. Život za životem Kate Atkinsonové se sice tváří jako rodinná kronika, ale už od prvních stran je zřejmé, že jde výsostné umělecké dílo o paměti, historické pravdě a nevyzpytatelnosti lidských osudů. Z knih o hudbě nejvíce překvapila monografie Davida Daltona Kdo je ten chlap? Kniha s podtitulem Hledání Boba Dylana je nejen myšlenkově originální, ale navíc je napsána pozoruhodným jazykem.  

předchozí článek Všechny články další článek